utorok , 2 marec 2021
A huge collection of 3400+ free website templates JAR theme com WP themes and more at the biggest community-driven free web design site

Zjednocovanie ľavice na Slovensku I.

Zjednocovanie ľavice na Slovensku.

Kríza ľavice na Slovensku, ak medzi ľavicu nepočítame SMER – SD, má svoje hlboké, historicky dané príčiny. Ak chceme pochopiť súčasné problémy, musíme sa vrátiť až do roku 1990. V októbri tohto roku sa konal pamätný Prešovský zjazd, na ktorom zmätení a novými „demokratmi“ vystrašení delegáti súhlasili s rozšírením názvu na KSS – SDĽ. Noví reformátori – zradcovia sa poponáhľali a už 26.1.1991 vypustili KSS z názvu a vytvorili stranu modernú, sociálnodemokratickú, Stranu demokratickej ľavice. Krátko nato vznikli nezávisle na sebe dve komunistické strany : KSS´91 a ZKS (Zväz komunistov Slovenska). Treba povedať, že vedenie SDĽ sa rýchlo zrieklo ideológie marxizmu-leninizmu i socialistickej minulosti, ale majetok KSS im nevadil a prevzali i poslancov SNR, zvolených za KSS. Tu nastal základný rozkol, pretože väčšina členov KSS buď skončila činnosť v strane, alebo prešla do SDĽ, pretože o existencii nových komunistických strán nevedeli a vedenie SDĽ to pred nimi vedome a cielene zatajovalo.
29. augusta 1992 došlo v Banskej Bystrici k zjednoteniu dvoch existujúcich komunistických strán a vznikla jednotná Komunistická strana Slovenska. Toto zjednotenie tiež neprebehlo hladko a bez komplikácií, čo poznačilo ďalší vývoj v KSS. V činnosti vedenia KSS sa začali prejavovať negatívne javy, ktoré už mali byť dávno prekonané. Pri 10. i 15. výročí založenia KSS´91 bolo účastníkmi spomienkového seminára konštatované, že namiesto serióznej, poctivej a kvalitnej straníckej práce sa začalo intrigovať, špekulovať a robiť všetko pre upevnenie pozícií mocných v strane. Strana je vnútorne rozbitá, výrazne klesá členská základňa, členovia sú apatickí, bez záujmu a potrebnej komunistickej bojovnosti. V čase, keď sa KSS stala parlamentnou stranou, došlo k odtrhnutiu vedenia strany od členskej základne, narastali prejavy nespokojnosti členov s vedením, došlo dokonca k vzniku novej strany ÚSVIT pod vedením poslanca a bývalého podpredsedu KSS Ivana Hoptu a iniciatívnej skupiny nespokojných členov strany „Komunisti za demokratizáciu vnútrostraníckeho života. Vedenie strany začalo bežne porušovať Stanovy KSS, došlo k zrušeniu celých základných organizácií, najdôležitejším sa stal boj o vedúce miesta na kandidátke do parlamentných volieb. Poctiví komunisti upozorňovali, že pri týchto praktikách sa KSS nemusí opäť dostať do NR SR. Vedenie strany na túto dobre mienenú kritiku reagovalo hrubými útokmi, zastrašovaním, ohováraním, klamstvami a kritici boli označovaní za nepriateľov, rozbíjačov, kariéristov a pod. Dokonca po prehratých parlamentných voľbách v roku 2006 boli vyhlásení za príčinu volebnej porážky.
Od roku 2002 KSS išla od porážky k porážke a v jej činnosti nemožno nájsť ani len malé úspechy. Pripomeňme si výsledky parlamentných volieb : rok 2002 – 6,32%, rok 2006 – 3,88%, rok 2010 – 0,83%, rok 2012 – 0,72%, rok 2016 – 0,62%. Ani po jednej z týchto ťažkých porážok nedošlo vo vedení k sebareflexii. Opakoval sa vždy rovnaký scenár : výhovorky na objektívne a subjektívne príčiny. Objektívne boli : mediálna blokáda, SMER-SD nám ukradol program, nedostatok financií, kapitalizmus a pod. Subjektívne : vždy tí dolu – funkcionári (okrem vedenia), členovia, kritici, rozbíjači…
Osobitnou kapitolou sú zjazdy KSS. Hlavne od V. zjazdu boli všetky po obsahovej stránke pripravené mimoriadne nekvalitne, až lajdácky. Hlavný cieľ zjazdov bol len jeden – zvoliť toho správneho predsedu a tomu bolo podriadené všetko. Úpravy Stanov KSS na zjazdoch boli účelové, smerujúce k upevneniu postavenia predsedu a vedenia, na úkor vnútrostraníckej demokracie.
Súčasný stav KSS :
veľký pokles členskej základne, nefungujúce štruktúry – krajské rady, okresné výbory, základné organizácie, pasivita a nezáujem členov, nízka autorita predsedu a vedenia strany.
Súčasný stav v ľavici :
Za posledné roky vzniklo množstvo strán a hnutí, z ktorých len KSS a VZDOR-SP disponujú akou-takou členskou základňou a vykonávajú aspoň nejakú činnosť. Ostatné ľavicové strany existujú fakticky len formálne, s predsedom, ale bez členskej základne.
Už niekoľko rokov sa snažia zvolávať predstaviteľov ľavicových strán a hnutí Juraj Janošovský a Peter Dinuš. Všetka česť, že sa o to snažia, ale výsledky týchto stretnutí sú viac ako skromné. Sú to diskusie a výmeny názorov, bez konkrétnych výstupov. Aj tu vidieť rozdielnosť názorov a predstáv na problematiku zjednocovania ľavice. Prvou vydarenou akciou bolo protestné zhromaždenie k výročiu 17. novembra v Bratislave, ktorého sa zúčastnili viaceré strany a hnutia a hlavne účasť mladých ľudí zo VZDORu-SP a Frontu ľavicovej mládeže dali akcii život a potrebnú „šťavu“.
Vedenie KSS sa rozhodlo, že prevezme taktovku nad zjednocovacím procesom. Myšlienka určite potrebná a správna. Hlavný problém je však v tom, že súčasnému vedeniu KSS už nikto neverí. Už samotný prístup k problematike zjednocovania bol ťažkopádny a typicky funkcionársky. Najprv túto myšlienku schválili orgány strany – 5.11.2016, potom orgány určili komisiu na realizáciu tejto myšlienky. Na čelo komisie určili človeka – s. Vojník, ktorý je v strane krátko, nikto ho nepozná a ani on nikoho nepozná. Zvláštny je aj názov zjednocovacieho procesu : „Jednotný vlastenecký front“. Takáto prelomová myšlienka zjednotenia musí predsa byť pod priamym vedením predsedu strany. Prvé stretnutie venované otázkam zjednotenia sa uskutočnilo 18.2.2017 v Bratislave za účasti KSS, VZDOR-SP, ÚSVIT a Front ľavicovej mládeže. Nikto nevie podľa akých kritérií bol urobený výber pozvaných účastníkov, ale zaváňa to jasnou selekciou a vylučovaním nepohodlných. Klub komunistov Slovenska pozvaný nebol. Zverejnené výsledky stretnutia boli tiež skromné – dohodli sme sa, že sa budeme stretávať. Na tomto stretnutí zaznela myšlienka vytvorenia volebnej strany „Jednotný vlastenecký front“. Toto možno zrealizovať dvomi spôsobmi : Buď zbieraním podpisov a zaregistrovaním novej strany, alebo premenovanie existujúcej strany na uvedený názov. Keďže s týmto nápadom vyšla KSS, je jasné ktorá strana sa premenuje. A toto je už reálna hrozba likvidácie Komunistickej strany. Vážení, keď si chcete vytvoriť novú volebnú stranu čo je nezmysel, tak si ju založte, ale nie na úkor KSS. V tejto súvislosti je potrebné povedať, že Klub komunistov Slovenska zvolal stretnutie ľavicových strán v októbri 2015 pred parlamentnými voľbami, za účelom spoločného postupu do volieb. Táto iniciatíva bola stranami KSS a VZDOR-SP jednoznačne odmietnutá, pretože tieto strany sa rozhodli ísť do volieb samostatne. Až po volebnom fiasku sa začalo uvažovať o spoločnom postupe.
Ďalšou významnou akciou v procese zjednocovania sa mal stať seminár v Prešove, konaný 4.3.2017. Vedenie KSS však z nepochopiteľných dôvodov robilo všetko pre zmarenie tejto akcie. Podľa hesla „keď to nebude tak, ako to my nariadime, tak to nebude vôbec“. Vedenie KSS sa postaralo, aby sa seminára nezúčastnil a nevystúpil s referátom podpredseda KSČM Josef Skála. Ako povedali účastníci, viacerí boli telefonicky vyzvaní na bojkot tejto akcie, doslova im vedúci funkcionári strany zakázali účasť. Napriek tomu sa seminára zúčastnilo viac ako 100 účastníkov. Osobitnou kapitolou predchádzajúcou seminár bolo neférové a hrubé šikanovanie predsedníčky Krajskej rady KSS v Prešove súdružky Polanskej, spojené s vyhrážkami na vylúčenie z funkcií v KSS. Seminára sa nezúčastnil ani jeden člen vedenia KSS. V diskusii sa viacerí členovia strany vyslovili za odstúpenie predsedu a vedenia strany z funkcií. Takéto praktiky ako predviedlo vedenie KSS pri organizovaní a priebehu seminára nemajú nič spoločné s komunistickou morálkou a určite vážne spochybňujú proklamovaný proces zjednocovania ľavice na Slovensku.
Záver – hľadanie východísk :
jediným východiskom z tejto neutešenej situácie je vybudovanie jednej silnej marxisticko-leninskej komunistickej strany. Na toto je potrebné vyzvať všetkých komunistov (i bývalých), ktorí chcú a vedia pomôcť, myslia to úprimne a nezištne, na spoločné stretnutie (možno konferenciu), ktoré bude trvať tak dlho, kým sa nedosiahnu konkrétne a reálne výsledky. Na tomto stretnutí vypracovať program strany a stanovy. Oba dokumenty stručné, jasné, jednoznačné, napísané zrozumiteľným jazykom pre širokú verejnosť. Zvoliť prípravný výbor na prípravu zjazdu s konkrétnymi úlohami pre jednotlivých členov. Je potrebné riešiť aj materiálno-technické zabezpečenie pre činnosť strany, najnutnejšie, reálne, skromné, ale postačujúce na rozbeh i ďalšiu činnosť strany. V nasledujúcej diskusii dať priestor každému, kto chce prispieť k naplneniu základného cieľa – vybudovaniu silnej komunistickej strany. Diskusiu seriózne vyhodnotiť a každému diskutujúcemu odpovedať, zaujímavé návrhy a podnety prerokovať osobne. Celú diskusiu využiť pre prípravu zjazdu, aby každý mal pocit, že sa môže podieľať na tvorbe dokumentov a činnosti strany. Jedinými kritériami pre činnosť členov prípravného výboru bude schopnosť presvedčiť ostatných o kvalite a reálnosti predkladaných návrhov, obetavosť, nezištnosť a potlačenie osobných záujmov a ambícií. To znamená tvrdá práca pre naplnenie základných myšlienok, bez výhovoriek a špekulácií. Podmienkou pre fungovanie prípravného výboru musia byť veľmi dobré, korektné, priateľské vzťahy, vzájomná úcta a rešpektovanie iných názorov.

19.3.2017

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *