utorok , 2 marec 2021
A huge collection of 3400+ free website templates JAR theme com WP themes and more at the biggest community-driven free web design site

Zasadnutie výkonného výboru Spoločnosti priateľov Kuby na Slovensku, konané 20.9.2018 na Veľvyslanectve Kubánskej republiky.

Zasadnutia som sa zúčastnil ako člen spoločnosti i ako predseda Klubu komunistov Slovenska -OZ. Zasadnutie otvoril predseda spoločnosti Ing. Vladimír Neumann, ktorý privítal veľvyslankyňu Kubánskej republiky na Slovensku pani J. E. Yamilu Soniu Pitu Montesovú, ktorá požiadala o príhovor. Vo svojom príhovore pani veľvyslankyňa venovala pozornosť dvom zásadným problémom : blokáde a diskusii o novej ústave Kubánskej republiky.

Problematika blokády Kubánskej republiky :

Dňa 31.10. 2018 predloží Kuba v OSN rezolúciu proti blokáde, ktorú už od roku 1992 každoročne opakovane Kuba predkladá za súhlasu takmer všetkých štátov v rámci OSN – proti sú len USA a Izrael. Nová americká administratíva prísnejšia voči Kube, blokáda pokračuje už 60. rokov a porušuje medzinárodné právo i princípy OSN. Blokáda prekáža normálnemu rozvoju hospodárstva a má za konečný cieľ poraziť kubánsku revolúciu.

Prezident Trump zavádza ďalšie obmedzenia, ako sú limitované návštevy amerických občanov na Kube, zhoršili sa aj obchodné vzťahy s tretími krajinami, prebieha kontrola bánk, čím sa sťažujú bankové operácie a prevody. Aj napriek tomu má Kuba stále bezplatné školstvo i zdravotníctvo. Prepočítaná suma škôd za 60. rokov blokády predstavuje 933 miliárd 678 miliónov eur. Pre blokádu chýbajú v zdravotníctve niektoré lieky i potrebné špičkové zariadenia, napriek tomu Kuba školí lekárov a posiela ich do sveta.

Ústava Kubánskej republiky :

Prebieha diskusia k návrhu novej Ústavy Kubánskej republiky, ktorý bol schválený parlamentom. Cieľom ústavy je, aby zodpovedala súčasnej situácii i budúcemu vývoju. Návrh ústavy potvrdzuje socialistický charakter Kubánskej republiky i vedúcu úlohu jednej strany – je to koncept právneho štátu, socialistického právneho štátu. Garantuje štátne vlastníctvo i trhové hospodárstvo. Súkromné vlastníctvo muselo byť prispôsobené realite, ale nie súkromné vlastníctvo neoliberálneho typu. Štátne vlastníctvo je dominantné, štát má v rukách strategické podniky, súkromné je len podnikanie v oblasti služieb a drobných rodinných podnikov a je súčasťou plánovaného hospodárstva. Samospráva rozhoduje o tom, čo je potrebné.

Ústava garantuje bezplatné zdravotníctvo i školstvo. Veľa vášnivých diskusií je okolo návrhu, definujúceho manželstvo ako vzťahu dvoch osôb, bez určenia pohlaví. V oblasti štátneho občianstva je návrh proti dvojakému občianstvu, jasne definovaná štátna príslušnosť, cudzinci sa musia dôsledne riadiť zákonmi Kuby, hlavne tí, čo tam žijú.

Štátne orgány : dochádza k rozdeleniu funkcií – prezident republiky, predseda vlády, musia byť členovia parlamentu, musia mať aspoň 35 rokov, maximálne 65. Prezident môže byť zvolený maximálne na dve volebné obdobia. Predseda štátnej rady je predseda parlamentu. 1. tajomník strany nemôže byť funkcionár uvedených štátnych funkcií. Prezident navrhuje parlamentu predsedu vlády, volebné právo je navrhované od 16. rokov. V návrhu ústavy je požiadavka svetového odzbrojenia, vrátane zbraní hromadného ničenia, vymedzuje sa proti štátnemu terorizmu. Vo februári 2019 prebehne referendum o tomto návrhu ústavy.

Európske stretnutie solidarity – zúčastní sa predseda klubu Vladimír Neumann, nedoriešená ostáva otázka financovania tejto akcie, zatiaľ všetky náklady si uhrádza p. Neumann z vlastných prostriedkov, čo je perspektívne neudržateľné. V tomto bode vznikla potreba zorganizovať aspoň dve politické akcie ročne, aby sme pomohli Kube v jej neľahkom boji. V rámci nášho klubu (i Klubu komunistov Slovenska) je potrebné vymedziť sa voči politike blokády – je potrebné viac sa zviditeľniť. Pozitívne bola zhodnotená výtvarná súťaž detí, vyhodnotená v Slovenskom rozhlase, vyzývame, aby v budúcom ročníku sa do súťaže zapojilo viac detí a viac prác.

Ďalší program bol zameraný na prácu Klubu priateľov Kuby na Slovensku, financovanie i návrh plánu práce na rok 2019.

Klub komunistov Slovenska sa aktívne zapája do spolupráce s veľvyslanectvom Kubánskej republiky na Slovensku a v tomto trende budeme pokračovať.

v Detve, 23.9.2018

Július Feješ, predseda Klubu komunistov na Slovensku – OZ

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *