piatok , 22 január 2021
A huge collection of 3400+ free website templates JAR theme com WP themes and more at the biggest community-driven free web design site

Stanovisko k môjmu vylúčeniu z KSS

Július Feješ, A. Hlinku 903/5, 962 12 Detva

Komunistická strana Slovenska

Ústredný výbor

Bratislava

Vec : Stanovisko k môjmu vylúčeniu z KSS.

Členovia ústredného výboru,

dostal som výpis z uznesenia ÚV KSS, v ktorom mi oznamujete, že ma vylučujete z Komunistickej strany Slovenska v zmysle Stanov KSS, čl. 6 a 7. O kvalite práce tohto orgánu i samotného uznesenia svedčí i skutočnosť, že ste sa ani neunúvali uviesť zdôvodnenie tohto bezprecedentného rozhodnutia, pretože tieto dôvody neexistujú a ich uvedením by ste sa úplne zosmiešnili. Nemali ste ani toľko straníckej cti a slušnosti (nepíšem komunistickej, lebo toto by skutoční komunisti nikdy neurobili), aby ste ma prizvali na toto zasadnutie. A tak ste rozhodli o mne bezo mňa. Predpokladám, že by som svojimi argumentami presvedčil viacerých členov ústredného výboru o nezmyselnosti tohto návrhu a tiež by som videl podľa počtu zúčastnených či bol tento orgán uznášaniaschopný, o čom silne pochybujem. Po preštudovaní príslušných článkov stanov som došiel k záveru, že nie je naplnený ani jeden bod čl. 6 pís. c, ktorý by vás oprávňoval k takémuto závažnému rozhodnutiu.

Keďže ste neuviedli konkrétne dôvody môjho vylúčenia, nemám na čo reagovať a preto považujem moje vylúčenie za nezmyselné a smiešne a za jasnú snahu zbaviť sa nepohodlného a nekompromisného kritika činnosti vedenia KSS.

Do komunistickej strany som bol prijatý v roku 1976 ako vojak Pohraničnej stráže na Šumave. Bol som jediný vojak v posádke počas mojej dvojročnej vojenskej služby , ktorému sa dostala takáto pocta. Členom komunistickej strany som bol nepretržite a vedel som, kde je moje miesto aj v hektických poprevratových rokoch 1989, 1990 a 1991. Po likvidácii KSS 26.1.1991 zradcami z SDĽ, som okamžite odmietol vstúpiť do tejto strany a s ďalšími súdruhmi sme založili Komunistickú stranu Slovenska ´91, ktorá sa stala základom pre zjednotenú KSS. Veril som, že formalizmus, povýšenectvo, intrigy, ohováranie, slepá poslušnosť a servilita, sú už dávno prekonané neduhy a že v novej KSS už nebudú mať miesto. Po vzniku okresu Detva som okamžite založil okresnú organizáciu KSS a dlhé roky som bol jej predsedom.

Je pravda, že už od roku 1998 sme spočiatku so súdruhmi zo Zvolena začali kritizovať nežiadúce javy v strane a žiadali sme nápravu. Táto kritika sa odohrávala len vnútri KSS. Vedenie KSS hlavne po vstupe strany do parlamentu začalo byť voči oprávnenej kritike hluché a imúnne. Mám konkrétne poznatky i dôkazy, že od roku 2002 vedenie ignorovalo kritické uznesenia oficiálnych orgánov (ZO, OV KSS) a ani sa neunúvalo na ne odpovedať. To už nehovorím o množstve kritických listov členov strany i sympatizantov. Ja som zachytil a evidujem 151 takýchto uznesení a listov, čo je určite len menšia časť toho, čo prichádzalo na ÚV KSS. Pýtam sa : toto nebolo hrubé porušenie vnútrostraníckej demokracie a upieranie orgánom a členom strany ich právo na kritiku? Za tejto situácie tisíce zväčša poctivých a vzdelaných komunistov si zvolilo ľahšiu cestu : keď videli, že nemajú šancu presadiť svoje názory, návrhy a zmeniť pomery v KSS, tak zo strany sklamaní odišli. Ja a ďalší nespokojní členovia sme zvolili iný prístup – založili sme platformu v strane v zmysle vtedy platných stanov pod názvom „ Klub komunistov za demokratizáciu vnútrostraníckeho života „. Takto sme chceli strane pomôcť pri prekonávaní problémov i podieľať sa na zvyšovaní kvality a komunistického ducha obsahových dokumentov, ktoré strana vydávala. Takýto prístup ocenil aj predseda KSS Jozef Hrdlička na spoločnom stretnutí v Detve, kde sľúbil účasť našich členov v komisiách pre prípravu zjazdových a volebných materiálov. Samozrejme ako vždy, ostalo len pri sľuboch. V praxi sa to prejavilo tak, že vedenie strany presadilo zo stanov vypustenie možností vytvárať platformy a kluby. Ak sme chceli pokračovať v našej činnosti, boli sme nútení založiť občianske združenie „Klub komunistov Slovenska“, riadne zaregistrované na MV SR. Chceli sme zachytiť aj bývalých členov strany, marxistov – leninistov, aby neostali úplne mimo. A odrazu, ani doteraz neviem prečo, stali sme sa zo strany vedenia najväčšími nepriateľmi KSS, hoci som viackrát prehlásil, že náš klub nebol, nie je a ani nebude nepriateľom KSS.

Podľa platných stanov dôvodom na vylúčenie je aj neplnenie uznesení strany. V. zjazd KSS prijal uznesenie, že strana získa vo voľbách r. 2006 až 15% hlasov – realita 3,88%, ďalší zjazd dal základnú úlohu – v r. 2010 dostať sa opäť do parlamentu – skutočnosť 0,83%. Nie som za vylučovanie, ale po takýchto výsledkoch mala nastať dôsledná výmena vedenia strany. Nestalo sa a došli sme až k posledným 0,6% – to je výsledok „komunistického a principiálneho“ prístupu. Keby ste si zobrali prehľad nesplnených uznesení zjazdov i ústredného výboru, zistili by ste, že je to úplná katastrofa. A to už nehovorím o nehoráznom šafárení s veľkými miliónmi, ktoré dostala KSS za voľby v rokoch 2002 – 2010. Aj o tom hovoria stanovy.

Ak som bol vylúčený za svoje kritické názory (o iných hriechoch neviem), tak by mal byť vylúčený aj predseda J. Hrdlička. Okrem spomenutých skutočností pred časom na spoločných stretnutiach so mnou, v ktorých som veľmi otvorene a kriticky hodnotil situáciu v KSS povedal, že so mnou úplne súhlasí. No ak súhlasí a má možnosti riešiť a zmeniť situáciu v KSS na rozdiel odo mňa, tak si za neriešenie problémov a nečinnosť zaslúži vylúčenie zo strany.

Nikdy som nebol priateľom konšpiračných teórií, ale už začínam veriť, že súčasné vedenie plní úlohu zlikvidovať Komunistickú stranu Slovenska, vrátane jej názvu. Ináč sa táto neschopnosť (alebo schopnosť všetkého) vysvetliť nedá. A zbavenie sa kritikov ich vylúčením, splnenie tejto úlohy veľmi uľahčí. Komunistická strana Slovenska je dnes pod vašim vedením strana buržoázna, blízka sociálnej demokracii. A v takejto strane asi ozaj nemám čo hľadať.

Komunista nie je ten, kto slepo poslúcha, nerozmýšľa, nekritizuje a hlasuje za každý nezmysel – to je oportunistický prístup. Je zrejmé, že súčasný predseda a vedenie KSS sa usilujú obklopiť práve takýmito ľuďmi. Zdá sa, že sa im to darí, na škodu Komunistickej strany Slovenska.

S pozdravom

Július Feješ, komunista

v Detve, 8.5.2018

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *