piatok , 26 február 2021
A huge collection of 3400+ free website templates JAR theme com WP themes and more at the biggest community-driven free web design site

Rozvoj napriek sankciám Minister priemyslu a obchodu Ruskej federácie Denis Manturov o prekonávaní následkov sankčného režimu 9. augusta 2017, 00:01

Debata okolo sankcií sa v súčasnosti rozhorela s novou intenzitou. Odborníci sa hašteria, predpovedajúc nové citeľné dôsledky jednak pre našu ekonomiku ako celok, jednak konkrétne pre priemysel. Ja však nevidím v ďalších reštriktívnych opatreniach nejaké katastrofické ohrozenie. Len si spomeňte, že prvé sankcie vôbec neviedli k tomu, čo chceli dosiahnuť ich autori, naopak, mali úplne opačný efekt. Zmobilizovali sme sa, podniky si začali hľadať nové odbytiská svojej produkcie, alternatívnych dodávateľov a iné zdroje financovania, ministerstvo vyvinulo maximálne úsilie na podporu problémových odvetví a sektorov priemyslu. Veľká pozornosť sa venovala zavádzaniu inovácií, modernizácii zastaralých podnikov a technologickému rozvoju.
V dôsledku toho dnes, po takmer troch rokoch od zavedenia reštriktívnych opatrení, môžeme konštatovať, že samy o sebe sankcie nemali na priemysel veľmi negatívny dopad. Závody neskrachovali, fabriky fungujú a investori (vrátane zahraničných) naďalej realizujú nové projekty.
Ako najúčinnejšie sa ukázali opatrenia spojené s podporou konkrétnych investičných projektov, zameraných na osvedčený dopyt. Ministerstvo priemyslu a obchodu ich podporuje v rámci 22 odvetvových plánov na nahradenie importu. V súčasnosti sa realizuje 678 takýchto projektov. Z nich 130 už vyústilo do výroby sériovej produkcie a vďaka nim bolo vytvorených 16 000 nových vysoko produktívnych pracovných miest – veď to je číslo ekvivalentné počtu obyvateľov malého mestečka! Do roku 2020 zisk z realizácie týchto projektov dosiahne 500 miliárd rubľov.
Aj pred zavedením sankcií sme sa intenzívne snažili o rozvoj domácej výroby. Reštrikcie len urýchlili tento proces a pomohli nám preorientovať sa. Medzi najilustratívnejšie príklady patrí poľnohospodárske strojárstvo. Toto odvetvie prežíva skutočný rozkvet. Výroba ruskej techniky rastie už tretí rok za sebou a v roku 2016 objem výroby vzrástol o 59,1 %. Podiel domácej produkcie na trhu pritom po prvý raz za 20 rokov presiahol 50 %. Takéto tempo zvyšovania výroby sa okrem iného dosahuje aj vďaka existujúcim opatreniam štátnej podpory, zlepšovaniu kvality ruských poľnohospodárskych strojov, výrobe nových produktových línií a nárastu exportu.
Podobný potenciál majú aj mnohé ďalšie odvetvia, napríklad výroba strojov pre potravinársky spracujúci priemysel. V súčasnosti podiel dovozových zariadení na tomto trhu predstavuje viac než 80 %. Ruské firmy sú však schopné vyrábať vysokotechnologickú produkciu, ktorej parametre nie sú o nič horšie, než parametre svetových špičkových výrobkov. Dôkazom toho je fakt, že tretina v Rusku vyrábaných strojov ide na export. Dnes je našou hlavnou úlohou dosiahnuť, aby sa domáce potravinárske zariadenia presadili aj u nás doma.
Dobré výsledky dosahuje farmaceutické odvetvie. Objem výroby liečiv za rok 2016 vzrástol o 23,75 % a dosiahol hodnotu 285,87 miliárd rubľov. V porovnaní s rokom 2009, kedy to bolo 96 miliárd rubľov, sa objem výroby zvýšil takmer trojnásobne.
Ruský ľahký priemysel dnes nevyrába len vrchný odev a obuv, ale aj vysokotechnologické tkané a netkané textílie určené na výstavbu ciest, pre poľnohospodárstvo a medicínu, produkuje špeciálnu kožu pre automobilový, letecký a nábytkársky priemysel.
Medzi úspechmi leteckého priemyslu môžeme spomenúť prvé lety lietadla MS-21 určeného na obsluhovanie stredne dlhých liniek, ako aj nového vrtuľníka Ka-62. Pracuje sa na rozšírení prevádzkových parametrov MI-38. Rozvoj zasahuje široké spektrum technologických smerov, napríklad čo sa týka leteckých motorov PD-14, bola rozbehnutá sériová výroba a dovŕšená druhá etapa skúšok na lietajúcom laboratóriu. Začali sa práce na projektovaní supersilného motora PD-35.
Rozvíja sa produktová línia prvkov morskej techniky v civilnom lodiarstve. Bola spustená sériová výroba trawlerov a seinerov pre novú rybársku flotilu. Okrem toho sa začali stavať dve luxusné riečno-morské linkové lode na prepravu osôb.
V oblasti spracovania odpadov sa začína budovať päť pilotných komplexov na spracovanie priemyselného a domáceho odpadu. V budúcnosti plánujeme vybudovať niekoľko ekotechnoparkov s úplným bezodpadovým cyklom výroby.
Samozrejme, že máme aj ťažkosti, bolo by nerozumné hovoriť, že nie. Hlavným problémom sú zahraničnopolitické riziká. Podnikateľská sféra neustále zachytáva signály, ktoré vysiela trh, pretože si potrebuje plánovať svoj rozvoj. Ale signály sú veľmi zmätočné: ľudia z priemyselných kruhov v niektorých krajinách, napríklad v Nemecku, hovoria o potrebe zrušiť sankcie, ale už o niekoľko dní sa nám vyhrážajú ich ďalším sprísnením. O akej dlhodobej perspektíve môžeme hovoriť, keď nič nie je stabilné? Podniky potrebujú najmä istotu, čo sa týka zajtrajšku. Tú zatiaľ nemáme, ale naučili sme sa fungovať aj v týchto podmienkach.
Sankcie len vyburcovali realizáciu investičných projektov. Boli by sme ich realizovali tak či tak, ale reštrikcie to jednoducho urýchlili. Samozrejme, že by sme si už chceli aj vydýchnuť a pracovať v normálnom režime, nie akoby navzdory. Napriek tomu si myslím, že odvolanie sankcií nie je také bezpodmienečne nutné. Aj teraz sme otvorení pre spoluprácu so zahraničnými kolegami, sme pripravení zabezpečiť im dobré podmienky pre prácu a investície.
Napríklad v rámci mechanizmu špeciálneho investičného kontraktu vieme zabezpečiť pre investorov zaručené stabilné daňové a regulačné podmienky, ak sa investor zaviaže modernizovať alebo založiť a rozbehnúť v Rusku výrobu priemyselnej produkcie.
V súčasnosti Ministerstvo priemyslu a obchodu Ruska už uzavrelo deväť federálnych špeciálnych investičných kontraktov na realizáciu projektov v rozličných odvetviach priemyslu. Tento podporný nástroj zaujal takých zahraničných investorov, ako Claas, Mazda, Gildemeister, Mercedes-Benz. Celkový objem deklarovaných investícií do priemyslu v rámci projektov zo všetkých uzavretých špeciálnych investičných kontraktov dosiahne prinajmenšom 154 miliárd rubľov.
Žiadosť o uzavretie špeciálneho investičného kontraktu okrem toho podali aj takí zahraniční investori ako Hyundai Motor Company, AWM Trade, Wilo, Volvo, Caterpillar, Mitsui, Yamaha, AstraZeneca, Novo Nordisk alebo Soprema. V súčasnosti prebieha posudzovanie podaných žiadostí. Rokuje sa aj s mnohými ďalšími zahraničnými investormi, ktorí majú záujem o uzavretie špeciálneho investičného kontraktu.
Takže naša spolurpáca so zahraničnými partnermi sa napriek sankciám nezastavila, naopak, skôr naberá na obrátkach. Rusko zasa raz dokázalo, že sa v ťažkých podmienkach vie zmobilizovať a byť spoľahlivým partnerom.

Autor je minister priemyslu a obchodu Ruskej federácie.
Názor autora sa nemusí zhodovať so stanoviskom redakcie.

https://iz.ru/62…/denis-manturov/razvitie-vopreki-sanktciiam

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *