piatok , 27 november 2020
A huge collection of 3400+ free website templates JAR theme com WP themes and more at the biggest community-driven free web design site

Prehlásenie Klubu komunistov Slovenska

Žijeme v podmienkach kapitalizmu, ktorý v politickej oblasti vyjadruje diktatúra menšiny súkromných vlastníkov kapitálu. Táto vládnúca kapitalistická trieda – buržoázia, drží vo svojich rukách všetku politickú moc, rozhodujúce nástroje masového ovládania a manipulácie väčšiny obyvateľstva. Umožňuje jej to ekonomické postavenie, ktoré v krajinách východnej Európy získala legálnou lúpežou národného majetku prostredníctvom tzv. privatizácie. Človek v kapitalizme žije v ekonomicko-politickej situácii, ktorú vytvára buržoázia. Sme objektom jej politiky, ktorá sa prejavuje v dvoch základných rovinách: 1. ako boj medzi rôznymi časťami vládnucej kapitalistickej triedy, najčastejšie medzi národnou a kompradorskou buržoáziou; 2. ako boj celej kapitalistickej triedy proti námezdne pracujúcej triede, ktorá môže potenciálne ohrozovať súkromné vlastníctvo výrobných prostriedkov, akumuláciu kapitálu a politickú moc buržoázie. Ľudia sú svedkami všetkých prejavov triednej politiky a triedneho boja buržoázie. Zápas medzi tzv. koaličnými a opozičnými politickými stranami etablovaného systému, je zápasom medzi dvomi časťami jednej a tej istej kapitalistickej triedy, do ktorého sú zaťahovaní všetci obyvatelia napriek tomu, že s týmto zápasom o korisť nemajú nič spoločné. Na Slovensku sa prejavoval bojom kompradorskej buržoázie zastupujúcej záujmy zahraničného kapitálu proti Mečiarovej a Ficovej vláde národnej buržoázie. Kompradori, ktorí sa ustavične vydávajú za reprezentantov slušnosti a transparentnosti, sa v tomto špinavom boji neštítili machiavelisticky využiť politickú vraždu J. Kuciaka namierenú proti R. Ficovi. Okrem obáv o budúcnosť v dôsledku sociálnej neistoty, strach v širokých vrstvách obyvateľstva vyvolávajú násilné trestné činy, existencia s kapitalistickým štátom prerasteného organizovaného zločinu s jeho nájomnými vrahmi, situácie a nálady vyvolávané imperialistickou buržoáziou akými sú zvyšovanie medzinárodného napätia, nárast fašistických tendencií, hrozba vojny, ďalej strach z terorizmu, tzv. migračnej krízy alebo šírenia pandémií. Strach z nich sa znásobuje hrozbou ich opakovania. Všetky tieto javy a prejavy sú javmi a prejavmi buržoázneho režimu, buržoáznej spoločnosti.

Medzinárodná kapitalistická trieda potrebuje k svojmu vládnutiu v štýle „rozdeľuj a panuj“ nepriateľa. Ruka v ruke s hlásaním nepriateľstva a potrebou brániť sa jeho „útokom“, monopolistická buržoázia s legitimitou ochrancu hodnôt civilizácie, demokracie, slobody alebo ľudských práv, roztáča nové koleso zbrojenia, lúpežných prepadnutí, represie, obmedzovania práv a kontroly väčšinového obyvateľstva. Rozdúchavaním náboženských (islam – kresťanstvo) a nacionálno-fašisticko-rasových vášní (migranti – domáci), je rozoštvávané a rozdeľované, šírením strachu podriaďované kontrole buržoázneho štátu a jeho inštitúciám. Stáva sa otrockou masou medzinárodnej kapitalistickej triedy v globálnom koncentračnom tábore. Baštou tohto poriadku, pevnosťou svetovej reakcie zostávajú imperialistické USA.

S prehlbovaním všeobecnej krízy kapitalizmu, sa ďalej zostrujú jeho rozpory napriek tomu, že námezdne pracujúca trieda je dezorganizovaná, depolitizovaná a demoralizovaná. Ostrosť tejto krízy môžeme najviac cítiť v ideologickej oblasti. Buržoázia sa obáva, že stratí svoj ideologický monopol, že sa naruší jej ideologický hegemonizmus, že ľudia znovu začnú myslieť, orientovať sa na iné informačné zdroje a tým sa vymaňovať z ideologickej manipulácie. Uvedomuje si toto nebezpečie a preto usiluje zakazovať im myslieť a konať tým, že napr. proskribuje tzv. konšpiračné teórie a „extrémizmus“. Konšpirácie a extrémizmus sú pritom vlastné jej ideológii a propagande, jej režimu vykorisťovania, sociálneho útlaku a lúpeží. O reakčnosti buržoáznej diktatúry na Slovensku vypovedá okrem iných skutočnosť, že habsburský panovník Jozef II. je pre ňu nebezpečným „revolucionárom“ a preto uprednostňuje v historickom vedomí a školskej výchove osobnosť Márie Terézie. Permanentným prejavom triedneho boja buržoázie na poli ideológie zostáva antikomunizmus. Buržoázia tým ustavične oživuje fašizmus. Nenávisť ku komunistickému hnutiu a strach zo sociálnej revolúcie ju núti viesť triedny boj, ktorý je všadeprítomný – vidíme ho v politických vzťahoch, médiách, divadle, televízii, filme, knihách.

Dúfajme, že spoločnosť sa bude viac a viac prebúdzať z 30 ročného spánku, zo života v lži a bezprecedentnej triednej manipulácie, že ľudia budú viac a viac chápať, že súčasný režim nie je pre nich slobodou a demokraciou ale neľútostnou triednou diktatúrou menšiny kapitálových vlastníkov, že tento štát nie je ich štátom, ale organizáciou menšiny na potláčanie demokratickej väčšiny, že najlepšou obranou tak pred vojnou a fašizmom ako aj pred terorizmom, migráciou a šírením pandémií, je zvrhnutie nenávideného kapitalizmu, ktorému sú tieto javy vlastné, že to sú prostriedky k tomu, aby imperialistická buržoázia mohla efektívnejšie vykorisťovať, zotročovať, lúpiť a vraždiť.

Všetko je o vlastníctve. Demokracia zvíťazí len tým, že bude odstránené súkromné vlastníctvo výrobných prostriedkov a bude zavedené vlastníctvo demokratické – spoločenské.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *