utorok , 2 marec 2021
A huge collection of 3400+ free website templates JAR theme com WP themes and more at the biggest community-driven free web design site

Opäť k problematike zjednotenia KSS.

Opäť k problematike zjednotenia KSS.

 

Dostal som sa viacmenej náhodne k článku podpredsedníčky ÚV KSS Viery Klimentovej v Spravodaji Júl 2017 pod názvom 25 rokov KSS. Článok je príliš stručný na to, aby seriózne a fundovane rozobral činnosť KSS od jej vzniku 29.8.1992. Toto asi ani nebolo jeho cieľom. Hodnotí hlavne obdobie od vypadnutia KSS z parlamentu v roku 2006. Údajne vďaka „rozháranosti“ komunistických poslancov nastúpilo obdobie postupného úpadku strany. Zabudlo sa ale spomenúť, že po vstupe KSS do NR SR bolo z 11. poslancov 8 členov Predsedníctva ÚV KSS, to znamená že poslanci viedli a riadili stranu a nie naopak, ako by to malo byť. Tiež sa zabudlo povedať o tomto i neskoršom období, že členovia strany i orgány (ZO, OV KSS) kritizovali pomery v KSS posielaním  množstva uznesení týchto orgánov i radových členov strany, no vedenie KSS sa ani neunúvalo odpovedať na túto kritiku, ak za odpovede nepovažujeme listy s. Zozuľáka a Jaču, ktorí kritikov tvrdo zhadzovali, ohovárali a urážali. Nestretol som sa za tie roky a ani doteraz s vecnou a konkrétnou odpoveďou na kritiku. Ako vedenie pracovalo počas rokov 2002 – 2006 svedčí i správa Revíznej komisie KSS na VI. zjazde, v ktorej sa konštatuje, že strana nevie zdokladovať 47 miliónov korún, ale o tom netreba hovoriť, lebo peniaze sa aj tak nevrátia a stranu to poškodí. To bol komunistický prístup ako z učebnice marxizmu-leninizmu. Došlo k odvolaniu predsedu poslaneckého klubu KSS Ivana Hoptu pod zámienkou rotácie na tejto funkcii, ku ktorej nikdy nedošlo. Skutočným dôvodom odvolania I. Hoptu bolo jeho vyhlásenie, že chce kandidovať na funkciu predsedu KSS, čo si nemal dovoliť. Navrhol som vedeniu KSS ako zakladajúci člen strany, že zorganizujem stretnutie I. Hoptu a predsedu KSS Jozefa Ševca, za účelom urovnania tohto stranu poškodzujúceho sporu. Hopta s týmto riešením súhlasil, druhá strana to ignorovala.  Reakciou I. Hoptu, aj keď podľa mňa neadekvátnou, bolo vytvorenie novej strany ÚSVIT a odchod mnohých členov KSS do tejto novej strany.

Nespokojní členovia KSS sa zišli v Gelnici, kde pozvali i vedúcich funkcionárov strany, ktorí pozvanie prijali. Účastníci stretnutia jasne, kriticky a argumentačne na základe faktov poukázali na negatívne javy vo vedení KSS s tým, že ak sa problémy nebudú riešiť, KSS môže vo voľbách v roku 2006 vypadnúť z parlamentu. Reakciou vedenia strany na toto stretnutie bola arogancia, urážky, útoky, ohováranie, bez snahy riešiť nastolené konkrétne problémy. Výsledkom takéhoto prístupu bolo vypadnutie z parlamentu a je zaujímavé, že okresy ktoré kritizovali vedenie, získali v týchto voľbách vysoko nad 5% hlasov. Napriek tomu boli po voľbách označovaní za hlavnú príčinu volebnej porážky. KSS získala 3,88% hlasov a preto v rokoch 2006 – 2010 dostávala finančné prostriedky za hlasy, čiže mala dostatok peňazí na činnosť. Nastúpilo nové vedenie, resp. staronové, lebo bol obetovaný len predseda Jozef Ševc a volebný výsledok v roku 2010 bol 0,83%, V ďalších voľbách 0,72% a 0.6%. Ani po jednom z týchto volebných debaklov nenastala žiadna sebakritika, vyvodenie zodpovednosti vedenia strany, ale chyby sa hľadali všade okolo, hlavne v kritizujúcich a nespokojných členoch . Zo strany odišli tisíce nespokojných členov a aj keď s ich postupom nesúhlasím, chápem ich bezmocnosť a rozčarovanie, lebo došli k názoru, že nie sú schopní zmeniť pomery v KSS. A pritom to neboli žiadni kariéristi, ani ľudia túžiaci po moci a vedúcich funkciách v strane. Za takéhoto poctivého komunistu okrem množstva iných spomeniem zaslúžilého umelca spisovateľa Janka Lenča. V. Klimentová píše, že je zvráteným mocenský boj o ovládnutie vedenia KSS. Tak toto je už úplne mimo reality i chápania pohnútok ľudí, čo sa nezištne snažia o zmenu pomerov v strane a o oživenie jej činnosti. Po takýchto volebných debakloch by každé vedenie serióznej strany vyvodilo voči sebe dôsledky a odstúpilo, ale v KSS sa toto nenosí. V ďalšom sa píše, že „to nie sú žiadni samozvaní funkcionári, ale riadne demokraticky volení zjazdom strany a vždy odvolateľní“. Vieme však, že minimálne od V. zjazdu boli všetky zjazdy pripravené obsahovo veľmi slabo, ale po organizačnej stránke boli prepracované a zmanipulované tak, aby bol za každú cenu zvolený ten „správny“ predseda. Stanovy KSS boli na každom zjazde upravované tak, aby sa posilnila pozícia predsedu a vedenia strany, bežne sa stávalo že pripomienky k stanovám neboli brané do úvahy, ba dokonca sa do konečnej verzie dostali i formulácie, ktoré neboli delegátmi schválené. Na ilustráciu len jeden príklad : 6. a 7. 9. 2008 bol na zjazde zvolený ÚV KSS a už 4.10.2008 na zasadnutí ÚV KSS bol tento rozšírený o tretinu členov podľa návrhov predsedu a jeho najbližších. Toto je ukážka kádrovej práce vedenia strany.

Výsledkom takejto riadiacej a organizátorskej práce vedenia KSS je jej súčasný stav. Neodpustiteľné je faktické vyhodenie mladých, zapálených a fundovaných členov, tvoriacich jadro SZM zo strany a následkom bolo vytvorenie novej strany VZDOR-SP. Dôvodom bola oprávnená kritika vedenia KSS, čo je dnes absolútne neprípustné. Členovia platformy „Komunisti za demokratizáciu vnútrostraníckeho života“, po účelových zmenách v stanovách po ktorých nemohli pôsobiť ako názorová platforma v KSS, sa rozhodli vytvoriť v roku 2015 občianske združenie Klub komunistov Slovenska – občianske združenie, riadne zaregistrované na Ministerstve vnútra SR. Úlohou klubu nie je suplovať KSS, ale pomáhať v jej činnosti i pri zjednocovaní komunistického hnutia na Slovensku. Na naše prekvapenie sme označovaní za najväčších nepriateľov strany, ohováraní, osočovaní a totálne ignorovaní vedením KSS.

Začiatkom roka 2017 došlo slávnostne  k vytvoreniu nového zjednocujúceho zoskupenia pod názvom Socialistický front, ktorý vytvorili KSS, VZDOR-SP a Front ľavicovej mládeže. Prečo len tieto subjekty, nám nie je doteraz známe. Náš klub mal od začiatku výhrady a pochybnosti o reálnosti tohto projektu, ale keďže sa jedná údajne o otvorenú organizáciu, požiadali sme na zasadnutí KKS-OZ 2.6.2017 o prijatie do SF. Dodnes sme nedostali ani odpoveď na našu žiadosť, okrem strany VZDOR-SP, ktorá nám vyslovila podporu. Pýtame sa : o aké zjednotenie do SF sa jedná, keď doteraz organizované akcie – 1. máj, 8. máj, stretnutie komunistov v Zámutove, akcia na Kališti, stretnutie komunistov v Holíči, oslavy SNP, voľby do VÚC – každá strana ide samostatne, bez akejkoľvek koordinácie a spolupráce. Osobitná kapitola bol seminár v Prešove, dňa 4.3.2017, ktorého sa zúčastnilo viac ako 100 komunistov a tento seminár bol vedením KSS nielen ignorovaný, ale doslova sabotovaný.

Výsledkom je súčasný stav v KSS : strana je rozbitá, neakcieschopná, nepracujú štruktúry – OV, ZO, krajské rady, neustále klesá členská základňa. Dnes nie je na čom v KSS stavať. Použiteľný je len názov, stranu treba začať budovať od základov, ako v roku 1991, doslova „na zelenej lúke“.

S čím bezvýhradne súhlasím s V. Klimentovou sú jej slová : „je len jedna cesta – zlúčiť sa v jednu KSS“. Pre naplnenie tohto cieľa však existuje základná, jediná a rozhodujúca prekážka – súčasné vedenie KSS. V článku úplne absentuje sebareflexia, sebakritika, priznanie si chýb a zodpovednosti za 11 ročné vedenie KSS. Ako vždy sú jasní vinníci – všetci okrem vedenia KSS . Takýto prístup k zjednoteniu komunistov do jednotnej KSS je nešťastný a doslova kontraproduktívny

Mimoriadna situácia si vyžaduje i mimoriadne prostriedky na jej riešenie. Nie nekonečné a zmanipulované zjazdy bez väčšiny riadne zvolených delegátov, ale otvorená, konštruktívna diskusia, prizvanie všetkých komunistov, ktorí chcú a vedia pomôcť, vypracovania skutočne komunistického programu a poriadnych stanov, vytvorenie funkčných štruktúr (hlavne ZO, OV KSS) a nakoniec zjazd, ktorý začne novú etapu v činnosti KSS. Všetko ostatné sú len bludy, nereálne sny a čakanie na smrť.

v Detve,2.7.2017

Július Feješ, predseda KKS-OZ

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *