piatok , 22 január 2021
A huge collection of 3400+ free website templates JAR theme com WP themes and more at the biggest community-driven free web design site

Niekoľko slov k situácii v KSS.

Vážení súdruhovia, priatelia,

nepoviem vám nič nové konštatovaním , že situácia v Komunistickej strane Slovenska a ľavici vôbec na Slovensku je doslova katastrofálna. Preto ako z kategórie čierneho humoru zazneli slová predsedu KSS Jozefa Hrdličku v rozhovore pre denník KSČM Haló noviny „ sme konsolidovanou politickou stranou, štafetu nesieme ďalej a veríme, že príde šanca, aby KSS mohla vstúpiť do NR SR“. Zakrývaním si očí pred realitou nikdy nič dobré neprinieslo a komunisti by mali mať dosť síl a presvedčenia , aby sa pozreli otvorene a kriticky na súčasný stav v akom sa KSS naozaj nachádza. Zoberme si na pomoc fakty a nie zbožné želania predsedu. Od roku 2002 keď sa KSS dostala do parlamentu, strana nezaznamenala ani maličký, čiastočný úspech. Voľby všetkých typov boli pre KSS úplnou katastrofou, vyvrcholením bolo 0,62% získaných v roku 2016 v parlamentných voľbách. Opäť si musím zavolať na pomoc V. I. Lenina a jeho prácu „Detská nemoc ľavičiarstva v komunizme“, kde zazneli veľmi múdre a stále aktuálne slová : „Otvorene si priznať chybu, odhaliť jej príčiny, rozobrať situáciu z ktorej vyrástla, pozorne uvážiť prostriedky, ktorými sa môže chyba napraviť – to sú znaky serióznej strany.“ O akej serióznosti možno hovoriť, keď sa pozrieme na slová, povedané v uvedenom rozhovore pre Haló noviny, kde sa objavili i ďalšie perly, napríklad že 70. výročie Februára 1948, výročie tzv. obrodného procesu 1968 komunisti musia chápať reálne – a to je ako? Skutoční komunisti musia mať úplne jasno v otázke Víťazného Februára 1948 a taktiež o krízovom roku 1968 – jasno a komunisticky – to je naša realita. Ďalej sa v rozhovore konštatuje, že máme v KSS dobrý program. Aký program, keď na VIII. zjazde KSS dňa 11.4.2015 bol predložený návrh Programu KSS na takej nízkej úrovni, že delegáti zjazdu sa rozhodli, že tento dokument nebude predmetom rokovania zjazdu a preto vypracuje vedenie KSS nový Program KSS, ktorý predloží na celoštátnej programovej konferencii KSS, asi na jeseň 2015. Programová konferencia KSS sa uskutočnila až po takmer troch rokoch a dokument prezentovaný ako Program KSS, je odpísaný kritizovaný pamflet z ruku 2015. Ak je toto výsledkom práce akejsi komisie KSS, tak výsledný produkt je úplná katastrofa. Tento predložený dokument pod názvom Program KSS nie je ani kvalitný a ani komunistický. Tu nieto čo pripomienkovať, lebo materiál je pre prácu KSS nepoužiteľný. Je tam množstvo všeobecných fráz, známych konštatovaní, kde sa stratia aj niektoré správne myšlienky. Po prečítaní tohto tzv „Programu KSS“ sa núkajú tieto závery : katastrofa, myšlienková chudoba, príklon k sociálnodemokratickému zameraniu strany, lenivosť, lajdáctvo, neschopnosť. Tu je potrebné poznamenať, že od roku 2006 je predsedom KSS nepretržite Jozef Hrdlička so svojimi vernými vo vedení strany. Objektívna pravda je, že Jozef Hrdlička bude v histórii strany vedený ako najneúspešnejší predseda od roku 1921. Úplne alarmujúca je situácia v KSS samotnej – obrovský pokles členskej základne, nefungujúce štruktúry ( krajské rady, okresné výbory, základné organizácie ).

Chcem pripomenúť, že Klub komunistov Slovenska – oz pozval v dostatočnom predstihu pred poslednými parlamentnými voľbami (október 2015) predstaviteľov komunistických a ľavicových strán a hnutí, aby sa spoločne dohodli na jednotnom postupe vo voľbách do NR SR – spoločný názov, kandidátka, volebný štáb, kampaň …). Od rozhodujúcich subjektov – KSS, VZDOR-SP, boli tieto naše návrhy odmietnuté s odôvodnením, že tieto strany idú do volieb samostatne – ako to dopadlo je každému jasné. Príjemne ma prekvapilo, keď vedenie KSS 5.11.2016 schválilo správnu myšlienku o potrebe zjednocovania ľavice. Ešte viac ma prekvapilo , keď som sa dozvedel, že 18.2.2017 bolo v Bratislave stretnutie za účasti KSS, VZDOR-SP a Frontu ľavicovej mládeže. Na akom základe a podľa akých kritérií sa robil výber účastníkov tohto stretnutia som sa doteraz nedozvedel. Krátko na to som dostal informáciu , že v liptovskej obci Valaská Dubová sa tieto tri subjekty dohodli na vzniku „Socialistického frontu „, ktorý je otvorený pre všetky ľavicové, antikapitalistické, antiimperialistické a antifašistické organizácie. Boli schválené oblasti spolupráce a podmienky pre prijatie ďalších organizácií. Ďalším schváleným dokumentom je „Dohoda o akčnej jednote Socialistického frontu“. Ide o absolútne všeobecný a nič nehovoriaci dokument , ktorý svedčí o tom, že autori myšlienky zjednotenia nevedia čo chcú a ani ako na to. Napriek tomu Klub komunistov Slovenska – OZ na svojom zasadnutí 10.6.2017 rozhodol o podaní žiadosti o prijatie do SF. K tomuto kroku nás viedol úprimný záujem o nezištnú pomoc pri zjednocovaní komunistickej ľavice, aby sme mohli ako členovia predkladať aj naše návrhy a názory na zlepšenie činnosti tohto subjektu. Na našu žiadosť pozitívne a rýchlo reagovala strana VZDOR-SP, ktorá nás podporila a vyslovila záujem spolupracovať. Vedenie KSS sa neunúvalo ani potvrdiť prijatie našej žiadosti a oznámiť nám ďalší postup. Keďže táto ignorácia a nezáujem trvala takmer štyri mesiace, KKS-OZ sa na zasadnutí 7.10.2017 rozhodol o stiahnutí tejto žiadosti, ktorá sa týmto stala bezpredmetnou. Ani na toto sme dodnes nedostali od KSS žiadnu reakciu. Od oficiálneho vzniku KKS-OZ zaregistrovaním na MV SR dňa 12.6.2015 nebola od vedúcich funkcionárov KSS žiadna snaha o nadviazanie kontaktov s nami – ani telefonicky, mailom, osobne , len ignorácia, ohováranie, osočovanie a nepochopiteľná snaha robiť z nás nepriateľov komunistickej strany. Na základe týchto skutočností sme dospeli k záveru, že hlavnou a asi jedinou prekážkou pri zjednocovaní komunistickej ľavice je súčasné vedenie KSS. Veď ľudia, ktorí doviedli stranu do súčasného katastrofálneho stavu, nemajú schopnosti a ani morálne právo stáť na jej čele. Za takmer 12 rokov mali dostatok príležitostí ( a spočiatku i finančných prostriedkov) ukázať svoje schopnosti. Zjednocovanie podľa ich predstáv by malo byť v duchu : my budeme na čele, vy ostatní sa nám podriadite a budete slepo poslúchať. A myslím si, že hlavným dôvodom na takéto zjednocovanie do Socialistického frontu sú budúce parlamentné voľby a úplne nereálne a primitívne presvedčenie, že sa špičky KSS môžu dostať do parlamentných lavíc – môžem vás ubezpečiť, že sa tam nedostanete. Na tom treba poctivo pracovať a na to vy nemáte. KSS je vďaka tomuto vedeniu tak zdevastovaná a rozbitá, že tu okrem názvu nieto na čom stavať a preto postaviť stranu na nohy bude znamenať začať s budovaním od začiatku tak, ako v roku 1991, ale s dôrazom na to, aby na čele tohto procesu stáli mladí, dlhoročnými spormi nezaťažení funkcionári s dôrazom na ľudí z výrobnej sféry a robotníkov. Zjednocujúcim činiteľom musí byť kvalitný a ozaj komunistický program , vychádzajúci z marxizmu – leninizmu, čím sa výrazne odlíši od programu sociálnej demokracie a ďalších tzv. ľavicových strán. Dlhodobým cieľom musí byť socializmus – bez prívlastkov.

To, čo sa dnes odohráva v KSS vďaka bývalým profesionálnym funkcionárom, ktorí nedokážu pochopiť zásadné zmeny v praktickej činnosti strany, lebo boli tak zvyknutí robiť keď mala strana absolútnu moc – diktát, kádrovanie, riešenie problémov silou – toto dnes v žiadnom prípade neobstojí. A práve tieto metódy a praktiky v straníckej práci priviedli súčasnú KSS na na okraj politickej scény Slovenska, do pozície úplne bezvýznamnej politickej sily, bez akéhokoľvek vplyvu na politické dianie u nás. Vedenie KSS dnes s nikým nekomunikuje, uplatňuje metódy diktátu voči nižším článkom a svoju absolútnu neschopnosť viesť stranu, zhadzuje práve na tieto nižšie články.

Po tejto oprávnenej kritike pomerov v KSS je namieste otázka (lebo kritizovať vie každý) : ako ďalej?

Ak sa chce KSS pozbierať a začať účinne a aktívne pracovať, musí naplniť tieto podmienky :

  • odstúpenie celého vedenia KSS, vytvorenie krízového štábu na prípravu mimoriadneho zjazdu – tí, čo tento stav spôsobili sa nemôžu podieľať na obnove strany,

  • KSS sa musí otvoriť a prijať všetkých svojich bývalých členov, ktorí ju opustili pre pocit beznádeje a sklamania z činnosti jej vedenia,

  • pozvať každého komunistu (s preukazom, alebo bez neho), kto chce, vie a môže pomôcť pri pozdvihnutí strany na miesto, ktoré jej v spoločnosti i histórii patrí,

  • KSS je potrebné budovať od základov – zakladať základné organizácie, okresné organizácie a do ich čela postaviť najschopnejších ľudí,

  • vyvolať širokú diskusiu členov i sympatizantov strany na prezentovanie ich názorov, návrhov na radikálne zlepšenie jej činnosti – každý návrh, názor vyhodnotiť, zaevidovať a odpovedať každému bez výnimky. Správne a reálne návrhy zapracovať do základných dokumentov : Program a Stanovy KSS a predložiť na diskusiu a schválenie na zjazde.

Vážené súdružky, súdruhovia,

Táto garnitúra neschopných politických dobrodruhov stranu úplne zdevastovala a doviedla na úplný okraj v politickej scéne Slovenska. Za všetko hovorí programovou konferenciou schválený tzv. Program KSS, ktorý nemá nič spoločné so skutočnou komunistickou stranou a vedie túto stranu na pozície sociálnej demokracie. Fraška zvaná programová konferencia je ďalším krokom k likvidácii našej komunistickej strany. A to by sme nemali dopustiť.

Bc. Július Feješ, predseda Klubu komunistov Slovenska-OZ

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *