utorok , 2 marec 2021
A huge collection of 3400+ free website templates JAR theme com WP themes and more at the biggest community-driven free web design site

Koniec 2. svetovej vojny v Európe.

berlin_II_svetova_vojna_cervena_armada

 

Koniec 2. svetovej vojny v Európe.

 

Na deň 8. mája pripadá v tomto roku už 72. výročie víťazstva nad fašizmom a koniec 2. svetovej vojny v Európe. Niet pochybností, že ide o najstrašnejšiu a najničivejšiu vojnu v dejinách ľudstva. Vojna trvala takmer presne šesť rokov : začala 1.9.1939 a skončila sa 2.9.1945. V Európe sa skončila podpisom bezpodmienečnej kapitulácie Nemecka dňa 8. mája 1945.

O hrôzach a ničivosti 2. svetovej vojny svedčí niekoľko faktov : do vojny bolo zapojených 61 štátov sveta, čo predstavovalo 80% svetovej populácie. V armádach týchto štátov slúžilo 110 miliónov ľudí, výdavky na ňu predstavovali 4 trilióny dolárov. Obete tejto vojny sa vyčísľujú od 60 do 70 miliónov, čo predstavuje 2,5% vtedajšej svetovej populácie, z toho takmer 50 miliónov civilných obyvateľov.

Najviac bol vojnou postihnutý Zväz sovietskych socialistických republík, ktorého obete na ľudských životoch predstavujú neuveriteľných 26 miliónov, z toho 17 miliónov boli civilisti. ZSSR prišiel o 13% obyvateľstva. Vyše 100 miest a 70.000 dedín bolo zrovnaných so zemou, alebo vypálených, 25 miliónov ľudí ostalo bez prístrešia.

Pre porovnanie Poľsko stratilo 5,6 milióna obyvateľov, čo bolo 16% vtedajšej populácie. Nemecko 7,5, Čína 10, Japonsko 2,6 milióna obyvateľov. USA stratili 418.000 vojakov, Veľká Británia 450.400 vojakov. Československá republika prišla o 350 až 360.000 obyvateľov.

Z uvedených faktov je zrejmé, že najväčšie straty na ľudských životoch i majetku utrpel ZSSR, ktorý jednoznačne niesol na svojich pleciach najväčšiu ťarchu vojnových útrap. Do roku 1989 tieto skutočnosti u nás nikto nespochybňoval. Po prevrate novodobí „demokrati“ začali s veľmi nebezpečnou falzifikáciou dejín 2. svetovej vojny. Začal sa mimoriadne nekriticky vyzdvihovať význam a zásluhy USA a spojencov na priebehu a ukončení vojny. V Českej republike sa už o oslobodení republiky sovietskou armádou takmer nehovorí, oslavy sa konajú v Plzni, kde prišla takmer bez odporu americká armáda a obyvatelia a najmä mládež sú presviedčaní, že Čechy oslobodili USA. Nekriticky sa preceňuje význam vojenských operácií spojencov v Afrike a úplné ódy sa spievajú na fantastické otvorenie 2. frontu vo Francúzsku, ktoré podľa súčasných historikov rozhodlo o porážke nacistického Nemecka. Že už bolo o porážke Nemecka rozhodnuté na východnom fronte zásluhou ZSSR o tom sa taktne mlčí.

Novou taktikou je prehodnotenie otázky vinníka za vznik 2. svetovej vojny. O jednoznačnej zodpovednosti Nemecka za vznik 2. svetovej vojny nemôže zatiaľ pochybovať ani antikomunistický primitív a tak treba túto zodpovednosť „spravodlivo“ rozdeliť rovnakou čiastkou medzi Nemeckom a ZSSR. Vhodnou zámienkou na takýto výklad dejín sa stala zmluva o neútočení medzi Nemeckom a ZSSR z 23.8.1939. Okolnosti, ktoré predchádzali podpísaniu tejto zmluvy, hlavne úloha Anglicka a Francúzska pri neplodných rokovaniach so ZSSR a životná potreba získania času pre prípravu Červenej armády na predpokladanú vojnu s Nemeckom, toto novodobých ohýbačov histórie vôbec nezaujíma. Podobných príkladov jasných deformácií historických skutočností by sme mohli uviesť veľké množstvo, všetky za účelom znížiť a minimalizovať úlohu ZSSR a Červenej armády pri porážke fašistického Nemecka.

Slovensko ako „demokratická“ krajina nemôže byť v tomto trende výnimkou. U nás sa od roku 1989 neustále spochybňuje význam a dôležitosť Slovenského národného povstania, z partizánov sa vyrábajú takmer zločinci, zamlčuje sa rozhodujúca úloha Slovenskej národnej rady a komunistov pri príprave a priebehu povstania. Glorifikuje sa Slovenský štát, osoba vojnového zločinca a prezidenta Jozefa Tisa, spochybňuje sa holokaust a všetky zločiny príslušníkov hlinkových gárd.

Dnes sa zločinecký pakt NATO považuje za garanta mieru a demokracie od jeho vzniku a účelovo sa zabúda, že mier po 2. svetovej vojne bol garantovaný viacerými konferenciami víťazných mocností, ktorých závery sú dnes spochybňované a so strany USA a NATO sústavne porušované. Mier v Európe a vo svete bol po 2. svetovej vojne zabezpečovaný existenciou socialistickej sústavy, ktorá účinne prekážala rozpínavosti USA a NATO. Svet je oveľa nebezpečnejší a nestabilnejší po zániku Varšavskej zmluvy a porážke socializmu v Európe.

Hovoriť pravdu o fašizme, nacizme, 2. svetovej vojne, SNP je úloha nás, komunistov, pretože nikto iný dnes nemá odvahu stavať sa proti klamstvám a deformáciám mocných, ktorí si dnes našli nový terč svojich útokov – je to Rusko, ktoré od jeľcinovskej bezmocnosti a zapredanosti prešlo na pozície hrdého, samostatného štátu, čím sa stalo prekážkou rozpínavej a nebezpečnej mocenskej politiky USA a jeho spojencov, medzi ktorých sa bohužiaľ radí i súčasná vláda Slovenskej republiky.

 

 

v Detve, 8.5.2017

 

Július Feješ, Klub komunistov Slovenska – OZ

 

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *