piatok , 26 február 2021
A huge collection of 3400+ free website templates JAR theme com WP themes and more at the biggest community-driven free web design site

Klub komunistov – činnosť

Vážené súdružky, vážení súdruhovia, priatelia,
náš klub vznikol oficiálne 12.6.2015 zaregistrovaním na Ministerstve vnútra SR pod názvom „ Klub komunistov Slovenska – občianske združenie „. Skutočným začiatkom činnosti klubu bol dátum 9.4.2005, kedy sa v Gelnici zišli komunisti nespokojní s vtedajšou situáciou v strane a schválili tzv. Gelnickú výzvu. Odvtedy sa členovia klubu, predtým iniciatívnej skupiny schádzali a zaujímali stanoviská k voľbám s ohľadom na výsledky KSS v nich a k situácii v strane, ale vždy aj s návrhmi na zlepšenie situácie. Od uvedeného dátumu fungujeme ako oficiálne občianske združenie.
Cieľom združenia podľa schválených stanov je :
– štúdium diel Marxa, Engelsa, Lenina a ďalších pokrokových mysliteľov ľudstva,
– publikačná a vzdelávacia činnosť, stanoviská k zásadným vnútro a zahraničnopolitickým udalostiam,
– dôsledné odsudzovanie všetkých prejavov fašizmu, rasovej a náboženskej neznášanlivosti a činností, ktoré sú v rozpore s Listinou základných práv a slobôd občanov,
– objektívny pohľad na našu novodobú históriu od roku 1918 až po súčasnosť.
Doterajšie aktivity KKS-OZ :
– pravidelné vydávanie stanovísk k dôležitým vnútro i zahraničnopolitickým udalostiam,
– aktívna účasť na stretnutí marxisticky orientovanej ľavice v Bratislave, 23.4.2016,
– zorganizovanie osláv 1. mája 2016 v Hnúšti – KKS ako hlavný organizátor,
– zorganizovanie seminára k 95. výročiu založenia KSČ v Detve, 21. mája 2016,
– vydanie brožúrky k TTIP a beseda k tejto problematike,
– aktívna účasť na stretnutí komunistov na Moravsko – slovenskom pomedzí,
– aktívna účasť na seminári s tématikou postmarxizmus – september 2016,
– aktívna účasť na oslavách 72. výročia Partizánskej prehliadky v Detve, 7. 10. 2016,
– aktívna účasť na seminári k pracovnoprávnym vzťahom v Břeclavi,
– spoluorganizátori so stranou VZDOR-strana práce seminára o situácii v poľnohospodárstve a ťažbe nerastných surovín na Slovensku- Detva, december 2016,
– spolupráca s nadáciou Transformer a Stranou európskej ľavice,
V tomto roku pripravujeme viaceré hodnotné akcie, semináre i publikačnú činnosť. Náš klub však všetky aktivity doteraz financoval len z príspevkov našich členov, čo nám na plnenie našich zámerov nepostačuje. Obraciame sa preto na vás, členov klubu, priateľov, sympatizantov, aby ste podporili našu činnosť odvedením 2% z daní v tomto zdaňovacom období na číslo účtu nášho klubu :
SK55 0200 0000 0036 7825 8551
Ak sa takto rozhodnete vy, prípadne vaši príbuzní, ubezpečujeme vás, že tieto prostriedky budú využité len na aktivity súvisiace s činnosťou nášho klubu a vopred vám ďakujeme.
So súdružským pozdravom
Bc. Július Feješ, predseda KKS-OZ

Jeden komentár

  1. Posielam Ti na týždeň
    Koľko tých tričiek máme ? veľkosť XXL
    Ľ
    P.S. články sú aktuálne, majú výpovednú hodnotu

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *